Cumartesi , 25 Haziran 2022

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU AP SOSYALİST VE DEMOKRATLAR GRUBUNDA KONUŞTU

KILIÇDAROĞLU: ‘’AKP hükümeti Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırıp, çağımızın dışına sürüklüyor’’
KILIÇDAROĞLU : ‘’AKP, tam bir hukuksuzluk ve gizlilik içinde AB ve ABD’nin terör örgütü ilan ettiği PKK’yla pazarlıklar yapıyor’

BRÜKSEL
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırıp, çağın dışına sürüklediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yönelik temaslarda bulunmak üzere Genel başkan yardımcıları Faruk Loğlu ve Umut Oran ile birlikte Brüksel’de bulunan, CHP Genel başkanı Kılıçdaropğlu, AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifak Grubuna hitaben bir konuşma yaptı.

AB Komisyonu’nun son Türkiye ilerleme raporu ve Avrupa Parlamentosu raporlarında da görüldüğü gibi AKP’nin Türkiye’yi Avrtupa’dan uzaklaştırıp, çağın ötesine götürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, ‘Demokrasinin en çok gerilediği alanların listesi ürpertici: yurttaşların özgürlükleri, kadın hakları, yargının bağımsızlığı, medya özgürlüğü, ceza infaz kanunu, internet özgürlüğü, hukuk devleti… Ülkeyi yöneten muhafazakâr AKP hükümeti ise giderek daha görünür bir şekilde içindeki anti-demokrat kültürü icraata dönüştürdü ve ülke geneline yaydı’ dedi.

‘’CHP’YE KARŞI AVRUPADA YOĞUN DEZENFORMASYON YÜRÜTÜLÜYOR’

Başta Brüksel olmak üzere Avrupa içinde bir çok resmi ve gayrı-resmi kanaldan AKP hükümeti ve destekçisi siyasi gruplar yoğun bir dezenformasyon kampanyası yürüttüklerini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ‘’AKP kendisini “Türkiye’de demokrat bir güç”, biz muhalefeti de sanki “militarist, reformların karşısında bir parti” olarak yanıltıcı bir şekilde tanımlama çabası içinde oldu. Ne yazık ki bu dezenformasyon kampanyası bazı çevrelerde etkili oldu. Bilgi çağında yaşıyoruz. CHP’nin tüm söylemleri, tutumu, mecliste verdiği oylar ve önerdiği bütün politikalar kayıt altındadır. CHP, demokrasiyi Türkiye’de gerçek anlamda özümsemiş ve savunan tek siyasi akımdır.’

‘AKP’NİN DEZİNFORMASYONU KÜRT SORUNDA DA DEVAM EDİYOR’’

Kılıçdaroğlu, AKP’nin dezenformasyonu Kürt sorunu konusunda da devam ettiğini ifade ederek, ‘’ Sanki “kendileri çözüm istiyor, biz karşıymışız” gibi bir hava yayılmaya çalışılıyor. Medya özgürlüğünün olmadığı, otosansürün yaygınlaştığı ve hükümeti eleştiren gazetecilerin işlerine son verildiği bir Türkiye’de böylesine büyük bir yalanı yaymak çok da zor değil’ şeklinde konuştu.

‘’AKP, tam bir hukuksuzluk ve gizlilik içinde AB ve ABD’nin terör örgütü ilan ettiği PKK’yla pazarlıklar yapıyor’’

Kılıçdaroğlu, Kürt sorununa yönelik resmi olarak açıklanmış ve somut demokratik çözümler öneren raporu olan tek parti CHP olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’ Kürt sorununa yönelik resmi olarak açıklanmış ve somut demokratik çözümler öneren raporu olan tek parti CHP’dir. Etnik ayrımcılık ve ırkçılık büyük bir suçtur. Kürtçenin öğreniminden kültürel haklara ve sınırsız bir özgürlük ortamına uzanan geniş bir yelpazede somut politikalar öneriyoruz. Bu konuda temel referansımız açıktır: AB’nin Kopenhag siyasi kriterleri’’.

CHP, Kürt sorununda bulunacak çözümün, özgürlükçü ve parlamenter rejimi güçlendiren yeni bir anayasayla kalıcı ve sürdürülebilir hale geleceğine çözüleceğine inandiığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, AKP’nin otoriter, anti-demokratik ve sınırsız güce sahip bir Başkanlık sisteminin pazarlığı içinde olduğunu söyledi.

‘’Kürt meselesinin çözümü için atılan bütün samimi adımlara destek oluruz’’

Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin çözümü için atılan bütün samimi adımlara adım atıldığını ancak AKP’nin bunu ısrarla ve açıkça bu konuda CHP ile bilgi paylaşmaktan ve konuyu parlamentoya getirmekten kaçtığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘’AKP, tam bir hukuksuzluk ve gizlilik içinde AB ve ABD’nin terör örgütü ilan ettiği PKK’yla pazarlıklar yapıyor. CHP ise her koşulda yasaların uygulanması ve hukuk devleti ilkelerine uyularak meşruiyet sınırları içinde kalınmasını istiyor’ dedi.

AB raporlarında da vurgulanan mevcut baskıcı, anti-demokratik, medya ve toplum üzerinde tahakküm yaratan bir ortamda, kalıcı bir toplumsal barış ve uzlaşma sağlamak olanaksız olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ‘’ Bilinen bir gerçek var o da, CHP tabanının yüzde yüzünün demokratik bir anayasa ve Kürt sorunu başta olmak üzere her alanda güçlü bir toplumsal uzlaşma ve barıştan yana olduğu gerçeğidir’ şeklinde konuştu.

‘’ CHP, parti olarak birçok baskıya maruz kalıyor’’
CHP’nin parti olarak birçok baskıya maruz kalıdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Medya üzerindeki baskılar toplumla iletişimimizi kısıtlıyor. İki milletvekilimiz beş yıldır tutuklu. Haklarında bir hüküm yok. Evrensel hukukun tüm kuralları ihlal ediliyor. Hapishanede, izole edildikleri küçük bir hücrede yaşamlarını söndürüyorlar. Onlar gibi binlerce masum insan var. AKP Türkiye’de tam anlamı ile bir cadı kazanı kaynatıyor. “McCarthyism” yapıyor. Özgürlükçü insanlarımız korku içinde’.

‘’AVRUPA BİR YOL AYRIMINDA’

Kılıçdaroğlu, Avrupanın bugün bir yol ayrımında olduğunu ya da tarihin akışı içinde sürüklenecek ya da o akışı yönlendirecek bir noktada olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘’Bu noktada biz siyasetçilerin sorumluluğu büyüktür. Avrupa’yı ilham veren, ilerleme, refah, istikrar ve adalet üreten bir projeye dönüştürmek görevi biz sosyalistler ve sosyal demokratlara düşmektedir. Hızla değişen ve küreselleşen dünyada, çağımızın sorunları da giderek çeşitleniyor ve karmaşıklaşıyor. Bugün, geri kalmış ülkelerin bir kısmı ekonomik kalkınmanın meyveleriyle tanışsalar da yüz milyonlarca insan hala derin bir eşitsizlik, yoksulluk ve sefalet sarmalında yaşıyor. 21. Yüzyılda uygarlığın ilerlemesini sağlayan internet, sosyal medya, mobil teknolojiler, nano-teknolojiler ve yeşil enerji arayışları aynı zamanda yeni bir tüketim toplumu yaratıyor. Küreselleşme, yeni fırsatlar yarattığı kadar, karmaşık sorunları da beraberinde getiriyor. Kuzey ve güney yarımküreler arasındaki eşitsiz ilişkiler hüküm sürmeye devam ediyor. Hala açlık, yoksulluk, diktatörlükler, adaletsizlikler, iç savaşlar, çocuklara, kadınlara, sivil insanlara karşı şiddet ve giderek bozulan ekolojik dengelerin neden olduğu sorunlarla mücadele ediyoruz’ şeklinde konuştu.

‘DAHA ETKİN BİR AVRUPA’YA İHTİYAÇ VAR’
Gelişen sorunlar karşısında insanlığın daha etkin, daha yaratıcı ve daha adaletli bir Avrupa’ya ihtiyacı bulundupunu sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, ‘’Demokrasi, insan onuru ve sosyal adalet zemininde, evrensel değerlerin beşiği Avrupa dünyada ilerlemenin itici gücü olagelmiştir. Türkiye’de biz bu gerçeği çok boyutlu bir deneyim sürecinde hissediyor ve yaşıyoruz’ dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘’Bu yıl Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle tesis ettiği ortaklık rejiminin 50. yıldönümü. Unutmayalım ki, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tam üyelik hedefini aşan bir ilişkidir. Tarihimiz ve kaderimiz Avrupa’yla yüzyıllar boyunca hep ortak olmuştur. Birliğe tam üye olmuş bir Türkiye küresel rekabet ortamında ve uygarlık yarışında Avrupa’yı her açıdan çok güçlendirecek, tüm insanlık için katma değer yaratacaktır. Türkiye’nin tam üyeliği Avrupa’nın sosyal ve ekonomik gücünü, jeo-stratejik açılımlarını ve en önemlisi sahiplendiği evrensel değer ve normların cazibe ve etkisini artıracaktır’ dedi.

‘’AB ile gümrük birliği içindeki Türkiye’nin dâhil olmasını savunuyoruz’

21. yüzyılda uluslararası ortam hızla şekillendiğini,bir tarafta Suriye, Irak, Mali, Filistin ve Afganistan gibi sivil halkların yaşamını yıkan sorunlar devam ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu ‘’Diğer tarafta ise özellikle Batı dünyası içinde önemli ekonomik yapılanmalar başlıyor. ABD ile AB arasındaki Transatlantik Ortaklık, AB’nin Japonya ile serbest ticaret görüşmeleri ve ABD liderliğinde başlayan Trans Pasifik Ortaklık görüşmeleri uluslararası ticaret ve yatırım ortamına yeni ortak standartlar getirebilir. Bu kapsama sadece gümrük tarifeleri değil aynı zamanda tüketici hakları, sosyal düzenlemeler ve çevre kuralları da dâhil olmalı. Batı dünyasının giriştiği bu yeni ekonomik yapılanmaları eşitlikçi bir anlayışla dünya halklarının refahına hizmet edecek fırsatlara dönüştürmek elimizde. Bu anlayışla, AB ile ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması’na AB ile gümrük birliği içindeki Türkiye’nin dâhil olmasını savunuyoruz’ şeklinde açıklamada bulundu.

‘’CHP OLARAK İKTİDARA ADAYIZ’

Türkiye’de CHP olarak iktidara aday olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ‘’Ülkemizi tüm alanlarda Avrupa’nın geleceğine olumlu katkıda bulunan bir ülke yapacağız. Her bir alanda somut politika önerilerimiz ve eylem planlarımız var. Türkiye, CHP iktidarında, bölgesinde savaş politikalarının değil demokrasi ve sosyal kalkınmanın temsilcisi, barışın koruyucusu olacak’ dedi.

‘’SEYAHAT UYGULAMASINDAN VAZGEÇEN BİR AB’YE İHTiYACIMIZ VAR’

Seyahat vizesi uygulamasından vazgeçen bir AB’ye ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu; ‘’ Avrupa Birliği bu yönde yapıcı bir rol oynayabilir. AB ile müzakere sürecinde Türkiye’yi daha fazla destekleyen, müzakere başlıklarının açılması için engeller çıkartmayan, AKP hükümetinin dezenformasyonuna itibar etmeden demokratik reformlar için etkili olan, Türk halkı ile iletişime öncelik veren ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, öğrencilerine, turistlerine, iş dünyası insanlarına, bilim ve sanat insanlarına mantık dışı seyahat vizesi uygulamasından vazgeçen bir AB’ye ihtiyacımız var’ dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle tamamladı: ‘ Ve de en önemlisi siyasetçilerinin, kendi halklarına şu gerçeği söyleyeceği bir AB’ye: “Türkiye’nin demokrasisi ve toplumsal kalkınması Avrupa’nın geleceği için de önemlidir. Türkiye’nin AB üyeliği bu nedenle gereklidir”.

Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti daha sonra AP Milletvekilleri ve AP Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grup Başkan Yardımcısı, AP Milletvekili Libor Roucek ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

About Mustafa Akpolat

Check Also

Resmi kayıtlara göre 111 kişinin hayatını kaybettiği Maraş Katliamı üzerinden 41 yıl geçti.

Maraş’ta 19-24 Aralık  1978  tarihlerinde kontrgerilla destekli sağcılar, çevre köy ve ilçelerden çağırdıkları silahlı grupların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.