Perşembe , 23 Mart 2023

CHP Avrupa Birlikleri Çalıştayında alınan kararlar

İşte CHP çalıştayında alınan kararlar CHP Avrupa Birlikleri İkinci Çalıştayı 22-24 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Siegen kentinde gerçekleştirildi.

Süheyla Kaplan

Üç gün süren çalıştaya Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre’deki on üç CHP yurtdışı birliğinden gelen yöneticilerin yanı sıra Türkiye’den Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, İstanbul Milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Müslim Sarı, PM Üyesi Ercan Karakaş, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Atilla Emek, CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü Ali Kılıç, Kadın Kolları Başkanı Hilal Dokuzcan, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Gökçen ve Almanya Birlikleri Başkanı Turabi Yıldız katıldı.

Çalıştayda Türkiye’deki siyasi gelişmeler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yurttaşların sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayda Kadın ve Gençlik Kolları ayrı bir toplantı yaparak önemli kararlar aldı. CHP Kadın ve Gençlik Kolları toplantısında, Avrupa CHP Birlikleri içerisinde kadın ve gençlerin örgütlenmesine önem verilmesi, en az yüzde 33 cinsiyet ve gençlik kotasının uygulanması, uluslararası alanlardaki kadın ve gençlik hareketleri ile daha yakın çalışmalar yapılması talep edildi. Bu toplantıda ayrıca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Günü olması vesilesiyle şiddete ve namus cinayetlerine karşı dünya çapında etkin bir mücadele verilmesi kararlaştırıldı.

ÇALIŞTAYDA ALINAN KARARLAR:

Çalıştayda CHP birliklerinin tüm Avrupa’da genişlemesi ve köklü bir biçimde çalışmalarına devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Öte yandan Avrupa’daki CHP ile kardeş olan partilere üyeliğin de teşvik edilmesi, bu partilere yurttaşlarımızın üye olması ve buralarda aktif bir şekilde çalışmaları önerildi. Mayıs ayında Avrupa’da gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu, bazı ülkelerdeki federal ve yerel seçimlerinde etkin olmaları, bu yolla da siyasi katılımda bulunmaları talep edildi.

”SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ’

Öte yandan CHP Almanya Birlikleri Yürütme Kurulu Başkanı Turabi Yıldız çalıştayda şunlar ifade etti:

“CHP Birlikleri örgütlü toplumun güçlenmesinden yanadır. Bu düşünceden hareketle CHP Birlik üyelerinin ve vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde sivil toplum örgütleri ve sivil insiyatiflerle ile karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, , göçmenlerin sorunlarına daha etkin çözüm üretme bakımından büyük önem taşımaktadır.

’50 YILLIK GÖÇ TARİHİNDE GÖÇMENLERİN SORUNLARI HALA ÇÖZÜMLENEMEDİ’

Göçün 50. yılını aşmasına rağmen vatandaşlarımızın Türkiye tarafından çözülmesi gereken sorunlar hala çözülememiştir. Çifte vatandaşlık, emeklilik hakkı, vize sorunu, Avrupa ülkelerindeki okullarda göçmenlerin kendi dillerinde öğretmen ihtiyacının giderilmesi, iki dilli eğitimin sağlanması, eğitimde fırsat eşitliği, pasaport harçları, dövizli askerlik, mavi kart statüsünün netleştirilmesi, (vatandaşlık haklarından olabildiğince yararlanılması), konsolosluk hizmetlerinin vatandaşlar açısından daha etkin hale getirilmesi, yurtdışında devlet kurumlarında partizanlık yapılmaması ve buna benzer sorunların iyi takip edilmesi ve bu sorunları çözümü için CHP programında da öngörüldüğü gibi Türkiye’de Göçmen Bakanlığının bir an önce kurulması talep edilmiştir.

Türkiye’deki anayasa değişikliği çalışmalarında yurttaşlıktan çıkarılma ile ilgili düzenlemenin kaldırılması, çifte vatandaşlık sorunun çözülebilmesi için de büyük önem taşımaktadır. TBMM’de bulunan tüm siyasi partileri bu konuda anayasa değişikliği yapmaya çağırıyoruz.

”GÖÇMENLER HALA EŞİT HAKLARA SAHİP DEĞİLLER’

Avrupa’da 50 yılı aşkın bir göç tarihi olmasına rağmen, vatandaşlarımız hala eşit haklara sahip değil. Bu durum Avrupa’daki demokrasi açısından kabul edlemez. Maalesef eğitimde, iş yaşamında, kamu görevinde başta olmak üzere hayatın bir çok alanında ayrımcılık hala sürmektedir.

Bulundukları ülkenin kalkınmasına büyük katkılarda bulunan göçmenlerin bir an önce eşit haklara kavuşturulması hususunda Avrupa’daki tüm hükümetler sorumluluk taşımaktadırlar.

”ÇİFTE VATANDAŞLIK KONUSUNDA SPD KARARLI TUTUM İZLEMELİ’

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partileri ile SPD arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde, göçmen işçilerin sorunları da ayrıntılı olarak ele alınmalı, SPD’nin özellikle göçmenlere çifte vatandaşlık hakkının verilmesi talebi mutlaka koalisyon hükümeti programında yer almalıdır. Yüzbinlerce vatandaşın beklediği bu husus CHP Birlikleri açısından da önemlidir. Çifte vatandaşlık konusunda SPD’nin de kararlı bir tutum sergilemesini bekliyoruz. Bu konunun hükümet programında yer almaması yurttaşlarımız arasında çok büyük hayal kırıklığı yaratacağı gibi büyük bir hata da olacaktır.

SPD’nin hükümet görüşmelerinde öngördüğü asgari ücret konusu göçmen işçiler açısından da önemlidir.

Avrupa Birliği ülkelerinde birtakım bürokratik engellerin kaldırılması gerekir. Aile birleşimi anayasal bir haktır ve bu konuda anayasayı ihlal eden engelleyici unsurlar kaldırılmalıdır.

‘IRKÇILIKLA VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE MÜCADELE EDİLMELİ’

Avrupa’nın bir çok ülkesinde işsizlik artmaktadır. Bunun nedeni uygulanan denetimsiz, neo- libarel ekonomi politikalarıdır. Göçmen işçilerinin yaşanılan işsizlikten ve ekonomik krizden sorumlu tutulması büyük bir çarpıtmadır. Göçmen işçileri hedef tahtası haline getiren ırkçı , yabancı düşmanı görüş ve tutumlarla devletlerin, demokratik ve sivil toplum kuruşluşların daha etkin mücadele etmesi gerekir. NSU davası göçmenler tarafından olduğu gibi CHP Birlikleri tarafından da kararlı bir biçimde izlenmektedir.

‘TÜRKİYE’DE GÖÇMEN BAKANLIĞI KURULMALI’

AKP’ hükümetinin yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikaları son derece tutarsız ve çözüm getirmeyen göstermelik politikalardır. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanlığı, göçmen işçilerin sorunları ve bu sorunları çözmeye yönelik bir kurum olarak görülmemektedir. Bu kurum AKP’nin arka bahçesi olmaktan öteye gidememiştir. Bütün bu saydığımız nedenlerden dolayı CHP Birlikleri de Türkiye’de acilen bir Göçmen Bakanlığının kurulmasını talep etmektedir.

‘TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARINA DAYALI TAM BİR DEMOKRASİ İSTİYORUZ’

CHP Birlikleri olarak ülkemizde özgürlükler ve insan haklarına dayalı tam bir demokrasi istiyoruz. AKP hükümeti demokrasiyi kurumsallaştırmak bir yana kadın- erkek tüm yurttaşlarımızın bireysel özgürlükler ve yaşam biçimlerine doğrudan müdahele etmektedir. Bu doğrultuda dizayn ettirilmek istenen toplum biçimine, Taksim- Gezi direnişinde gösterildiği gibi, yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğu demokratik olarak karşı durmaktadır. CHP Birlikleri olarak Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmayı bir görev biliyoruz.

‘2014 YEREL SEÇİMLERİ AKP ZULMÜNDEN KURTULMANIN BİR FIRSATI OLACAK’

Çalıştay bu konudaki karalığını bir kez daha vurgulamıştır. AKP hükümetinin içerde anti demokratik, yaşam biçimlerini yok sayan tutumuna ve dış politikadaki savaşçı yaklaşımına bir an önce son vermesini talep ediyoruz.

2014 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemizin AKP zulmünden kurtulması için bir fırsattır. Bu anlayışla tüm vatandaşları CHP çatısı altında mücadele etmeye çağırıyoruz. CHP Avrupa Birlikleri de bu konuda çalışmalarını aktif ve kararlı bir biçimde sürdürecektir.

Yurtdışındaki yurtaşlarımızın gelecek seçimlerde bulundukları ülkelerde yalnızca oy kullanacak olmaları yeterli değildir. Seçme ve seçilme hakkı bir bütündür. Yurtdışının seçim bölgesi olarak kabul edilmesi yönünde yasal değişiklik yapılmasını talep ediyoruz.”

Öte yandan ilki Haziran ayında Ankara’da ikincisi ise Siegen’de gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünün Uşak’ta gerçekleştirilmesi de karara bağlandı.

About Mustafa Akpolat

Check Also

Resmi kayıtlara göre 111 kişinin hayatını kaybettiği Maraş Katliamı üzerinden 41 yıl geçti.

Maraş’ta 19-24 Aralık  1978  tarihlerinde kontrgerilla destekli sağcılar, çevre köy ve ilçelerden çağırdıkları silahlı grupların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir