Cumartesi , 18 Eylül 2021

Mustafa Öztürk

Avatar

Devlet ve Demokrasi

Mustafa Öztürk Merhaba, başladığım bu yazımda, Devlet, demokrasi ve günümüzdeki işleyişi, toplumsal çelişkileri ve bu çelişkilerin doğurduğu mücadele yol ve yöntemleri konularınndaki görüşlerimi yazmaya çalışacağım. Entellektüel aydınların yaptığı gibi devlet ve demokrasi konusunda ideolojik bir tartışma yapmayı uygun bulmuyorum. Anlatmaya çalışacağım devlet, Marx’n devlet tanımıyla örtüştüğü doğrudur. Her insan geçmişinde aldığı ideolojik gıda ile olayları ve kurumları yorumlar. ”Ekonomik altyapı …

Read More »