Salı , 29 Kasım 2022

AKP, mimar ve mühendislere saldırısını sürdürüyor! TMMOB: DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

AKP, rant odaklı, halka ve doğaya zarar verecek projelere direnen TMMOB’u denetim kıskacına almak istiyor. AKP, 11 odada daha denetim yapmak isterken odalar bu talebin anayasaya aykırı olduğunu vurguluyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile hükümet arasındaki “denetim krizi” mahkemenin Kimya Mühendisleri Odası (KMO) yönetiminin görevine son verilmesi kararı ile yeni bir aşamaya taşınırken, yargıya gitmese de 11 odada daha benzer süreç yaşanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odada idari ve mali denetim yapmak istedi. Ancak odalar ‘anayasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Süreç beklemede. TMMOB ise hükümetin tavrına karşı tutumunu bugün kamuoyuna açıklayacak.

İLK KRİZ KMO’YLA
Hükümet 2013 yılı sonunda TMMOB’ye bağlı odaların idari ve mali denetimlerinin hangi bakanlıklar tarafından yapılacağını belirledi. Bu kapsamda KMO’nun idari ve mali denetimi de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verildi. Bakanlığın denetim talebi ‘anayasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle oda tarafından reddedildi. Bunun üzerine bakanlığın açtığı davada mahkeme, oda yönetim kurulunun görevine son verilmesine karar verdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, TMMOB’ye bağlı 24 odanın 11’inde daha benzer süreç yaşanıyor. Aralık 2013’te Bakanlar Kurulu kararı ile Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerindeki idari ve mali denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Bunun üzerine bakanlık bu odalara idari ve mali denetim yapmak istediğini bildirdi. Ancak odalar ‘anayasaya aykırı’ olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Ayrıca odalar istenilen belgelerin, denetim raporlarının internet sitelerinde yayımlandığına da dikkat çekti. Süreç bu şekilde kaldı. Bakanlık dava yoluna başvurmadı. Şimdiye kadar TMMOB’ye bağlı 24 odadan sadece Orman Mühendisleri Odası’nda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından idari ve mali denetim yapıldığı öğrenildi.

AÇIKLAMA BUGÜN
KMO yönetiminin görevine son verilmesi kararının ardından TMMOB izleyeceği tavrı belirlemek üzere çeşitli toplantılar yaptı. Bu kapsamda DİSK, KESK ve TTB ile de görüşecek olan TMMOB, bugün basın açıklaması ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak. Konuyla ilgili yarın ve cuma günü de illerde basın açıklamaları yapılması bekleniyor. Bu kapsamda ayrıca TMMOB, KMO yönetiminin görevine son verilmesi kararına da itiraz edecek. Sürecin odada seçimlerin yapılacağı Nisan 2018’e kadar sürmesi bekleniyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da KMO’ya dava açılmasına neden olan yasal düzenlemenin, 12 Eylül darbecilerinin, birliğin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB Yasası’na eklediği bir madde olduğuna dikkat çekti. Sıkıyönetim dönemi de dahil 35 yıldır hiç uygulanmayan bu maddenin, AKP döneminde uygulanmak istendiğini belirten Koramaz, hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın odaları denetlemeye yönelik talebi hem de mahkemenin verdiği kararın, Anayasa’nın 135. maddesine aykırı olduğunu bildirdi.

Koramaz, “1954 yılından bu yana hiçbir odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmemiştir. Dahası, odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet sitesi ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır. Açıktır ki, bakanlığın amacı denetim yapmak değil, TMMOB’nin özerk yapısını ortadan kaldırmak, TMMOB’yi baskı altına alarak susturmak istemektir.”  (ABC)

DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

25.09.2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahkeme’nin “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi” kararı vermesi üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!

Ülkemizde son yıllarda birbiri ardına yaşanan hukuk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Mahkemenin bu antidemokratik kararını şiddetle kınıyoruz!

Kimya Mühendisleri Odası’na dava açılmasına neden olan yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin, Birliğimizin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB yasasına eklediği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de dâhil 35 yıldır hiç uygulanmayan bu madde, her defasında 12 Eylül Darbecilerini yargılamakla, darbelerle hesaplaşmakla övünen AKP döneminde uygulanmak istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş, yine her defasında millet iradesinden dem vuran AKP, darbe hukuku karşısında TMMOB’nin demokratik değerlerini savunan Kimya Mühendisleri Odası’nın seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerini görevden almıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki, hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem de Mahkemenin bugün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. TMMOB ve bağlı odalar 6235 sayılı yasayla kurulmuş ve Anayasanın 135. Maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduklarından dolayı iş ve işlemlerini ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve üye Odalarımız tüm faaliyetleri, etkinlikleri, işlemleri TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmemiştir. Dahası, odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet sitesi ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır.

Açıktır ki, Bakanlığın amacı denetim yapmak değil, TMMOB’nin özerk yapısını ortadan kaldırmak, TMMOB’yi baskı altına alarak susturmak istemektir. TMMOB ve bağlı odalar, bilimi ve tekniği halkımızın çıkarları için kullanan, ülkenin geleceğine karşı sorumluluk bilinciyle davranan meslek örgütleridir. Bilimsel ve teknik akla uymayan, halkın çıkarlarına ters düşen her konuda gerek davalarla, gerek bilimsel raporlarla, gerekse açıklamalarla tavrımızı en net şekilde ifade ettik. Bu tutumumuzun, AKP’nin çıkarlarıyla örtüşmediği, siyasal iktidarın hoşuna gitmediği verili bir gerçektir. Bu nedenle, 15 yıllık iktidar dönemi boyunca AKP, her fırsatta Birliğimizi hedef almış, bizleri susturmaya çalışmıştır. AKP iktidarı döneminde Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, siyasi davalarla, yöneticilerimize yönelik tehditlerle yüz yüze kaldık. İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık,  bundan sonra da atmayacağız.

TMMOB, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda darbeler, çok sayıda baskıcı iktidarlar görmüş ama hiçbir dönemde boyun eğmemiştir. Yine boyun eğmeyeceğiz. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yollarına başvuracağız. Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız görevlerinin başında olmaya devam edecektir.

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik saldırılara karşı tüm TMMOB bileşenleriyle, tüm demokratik kamuoyuyla birlikte karşı çıkacağız. Demokrasi ve adalet mücadelemizden asla vaz geçmeyeceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

About Editör .

Check Also

8 Mayısta ırkçılık lanetlenecek, ırkçı terör kurbanları anılacak

Hamburg’da Ramazan Avcı İnisiyatifinin (RAİ) çağrısı üzerine oluşan birlik, 8 Mayısta”Hanau Her Yerde” başlığı altında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.