‘Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, Meclis’in etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız.’

Toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelen 1000 kişi, Türkiye’de artan baskılara karşı “Yan yanayız, bir aradayız” çağrısı yaparak, herkesi aynı çatı altında toplanmaya davet etti.

Toplumun farklı kesimlerinden, laik cumhuriyetçilerden Müslüman muhafazakârlara, CHP, HDP milletvekillerinden AKP eski bakanlarına, her siyasetten, sağ, sol, Türk, Kürt, azınlık kanaat önderlerine, aydınlara, sanatçılara, yazarlara, akademisyenlere, bilim insanlarına, hukukçulara uzanan geniş bir yelpazede yer alan 1000 kişi, Point Otel’de gerçekleştirdikleri basın toplantısı ile Türkiye’ye, “Yan yanayız, bir aradayız” çağrısı yaptı.

‘ÇAĞRIMIZ MAZLUMUN HUKUKUNU KORUMAK’

Toplantının açılış konuşmasını yazar Oya Baydar yaptı. “Geleceğimiz için kaygılarımızı, geniş  ülkemizin sürüklenmekte olduğu karanlığa tepkilerimizi, sulh sükûn içinde birlikte yaşama özlemimizi dile getiren ‘Yan yanayız, bir aradayız’ çağrısı, aslında 80 milyona sesleniyor” diyen Baydar, “Bugüne kadar tarihsel, toplumsal, siyasal çeşitli nedenlerle ayrı düşmüş, zaman zaman karşı cephelerde, hasım siyasetlerde yer almış olanların, benzerini yaşamadığımız yaygın tehdit ve tehlikeye, birliktelikten güç alarak karşı koyma ihtiyacından kaynaklanıyor. Çağrımız; vicdan ve adalet aşınmasına uğratılan ülkemizde, siyasi, ideolojik, örgütsel aidiyet, inanç, kimlik farklılıklarımızı aşarak; adalet için, barış ve demokrasi için, muktedirin zulmüne karşı mazlumun hukukunu korumak için bir araya gelme çağrısıdır. Hak ve hukukun egemen olduğu bir ülkede, cepheleşmeden, düşmanlaşmadan barış içinde yaşamayı arzulayanların ortak sesidir” dedi.

‘KAZANABİLİRİZ’

Bu çağrıda imzası ve yüreği bulunanların farklı toplumsal, siyasal, ideolojik kesimlerden geldiklerini aktaran Baydar, “Bugüne kadar başaramadığımızı, birlikteliğimizden güç alarak, yol boyunca birbirimizden öğrenerek başaralım, diyoruz. Hala çok eksiğiz, hala ‘acaba’sı olan arkadaşlarımız var; ancak yan yana gelmeyi, bir arada durmayı, birlikte yürümeyi acilen başaramazsak yarın gerçekten de çok geç olacak” dedi. Arkalarında hiçbir parti, örgüt, siyasi odanın olmadığının altını çizen Baydar, “‘Yan yanayız, bir aradayız’ metninde imzası olanlar; parti/örgüt mensubiyetleriyle değil bireyler olarak buradalar. Yaşadığımız şu güç ve karanlık dönemde birlikten doğacak güce ihtiyacımız var. Umuda ihtiyacımız var. O gücü ve umudu, genişleyerek, büyüyerek, kitlelerle birlikte yürüyerek, hak, adalet, demokrasi güçlerinin katresini bile feda etmeden kazanabiliriz. Bu mütevazi bir ilk adım. Sonrası; bu gidişata hayır diyenlere, hepimize kalıyor” dedi.

‘YAN YANAYIZ BİR ARADAYIZ!’

Baydar’ın yaptığı açılış konuşması ardından oyuncu Tilbe Saral, 1000 kişi adına ortak bildiriyi okudu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için, siyasi parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 80 milyona sesleniyoruz. Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik, evetçi-hayırcı diye bölünmek, onlar-bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz. İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz…

Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlak aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz.

Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, Meclis’in etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız. Yüzbinlerce kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz keyfi uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz!

Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını ve halk iradesinin yasalar yok sayılarak açıkça çiğnenmesini kabul etmiyoruz.

Bir arada güven içinde yaşamak için, acilen:

* Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını,

* Toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını,

* Meclis’in yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini,

* Hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını,

* Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.

* Korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı; ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini, sivil girişimleri, siyasi partileri güç birliğine çağırıyoruz!

* Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı ‘hukuk devleti’nin,

* Bireysel ve toplumsal insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının,

* Başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının,

* İdeolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin,

* Bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin, egemen kılınması için, güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz…”

 Hasan Cemal, Ahmet Türk, Filiz Kerestecioğlu, Oya Baydar, Türkan Elçi, Zülfü Livaneli, Zuhal Olcay, Fatma Bostan Ünsal, Murat Belge, Cihangir İslam

Dihaber’de yeralan habere göre çağrı yapan isimlerden bazıları şöyle:

Abdülbaki Erdoğmuş (ANAP eski Milletvekili), Ahmet Türk (Eski Milletvekili), Ali Nesin (Akademisyen),Ali Sirmen (Gazeteci, Yazar), Aysel Çelikel (ÇYDD Başkanı) , Ayşenur Arslan (Gazeteci, Yazar), Barış Yarkadaş (CHP İstanbul Milletvekili), Binnaz Toprak (CHP Eski Milletvekili), Celal Yıldırım (TÜSES YK Başkanı), Celalettin Can (78’liler Vakfı), Cihangir İslam (Akademisyen, Yazar), Erdal Atabek (TTB Merkez Konseyi eski Başkanı, Yazar), Erendiz Atasü (Akademisyen, Yazar), Ergun Özbudun (Akademisyen, Yazar), Ertuğrul Günay (Kültür ve Turizm eski Bakanı), Ertuğrul Yalçınbayır (Ak Parti Kurucusu, başbakan eski yardımcısı), Fatma Bostan Ünsal (Ak Parti Kurucusu), Fikri Sağlar (CHP Mersin Milletvekili), Filiz Kerestecioğlu (HDP İstanbul Milletvekili), Genco Erkal (Sanatçı), Gülriz Sururi (Sanatçı), Hakan Aygün (Gazeteci, Yazar), Hasan Cemal (Yazar) , Hasip Kaplan (HDP eski Milletvekili), Haydar Ergülen (Yazar, Şair), Hüda Kaya (HDP İstanbul Milletvekili), Hülya Gülbahar (Hukukçu), İhsan Eliaçık (Yazar), İlhan Cihaner (CHP İstanbul Milletvekili), İlhan Tekeli (Akademisyen, Yazar), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Levent Gültekin (Yazar), Mehmet Bekaroğlu (CHP İstanbul Milletvekili), Melda Onur (CHP eski Milletvekili), Meral Danış Beştaş (HDP Adana Milletvekili), Mithat Sancar (HDP Mardin Milletvekili), Murat Belge (Akademisyen, Yazar), Musa Çam (CHP İzmir Milletvekili), Müjde Ar (Sanatçı), Nesrin Nas (ANAP eski Genel Başkanı), Nuray Mert (Gazeteci, Yazar), Orhan Alkaya (Sanatçı), Osman Baydemir (HDP Şanlıurfa Milletvekili), Ömer Faruk Gergerlioğlu (Doktor, Yazar, Mazlumder eski Genel Başkanı), Rakel Dink (Hrant Dink Vakfı YK Başkanı), Rıza Türmen (CHP eski Milletvekili, AİHM eski Yargıcı), Rojin (Sanatçı), Seline Doğan (CHP İstanbul Milletvekili), Serra Yılmaz (Sanatçı), Sezgin Tanrıkulu (CHP İstanbul Milletvekili), Şenal Sarıhan (CHP Ankara Milletvekili), Şevket Pamuk (Akademisyen, Yazar), Taner Akçam (Akademisyen, Yazar), Tarhan Erdem (Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı, CHP Eski Genel Sekreteri), Tarık Ziya Ekinci (Siyasetçi, Doktor, Yazar), Tilbe Saran (Sanatçı), Türkân Elçi (Öğretmen), Ümit Kıvanç (Yazar), Yasemin Çongar (Gazeteci-Yazar), Yiğit Gülöksüz (Akademisyen, Yazar), Zeynep Altıok (CHP İzmir Milletvekili), Zeynep Oral (Yazar), Ziya Halis (Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı), Zuhal Olcay (Sanatçı), Zülfü Livaneli (Sanatçı, Yazar) Kaynak: Artı Gerçek